WSA w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 4a
35-016 Rzeszów
link do strony WSA w Rzeszowie 
centrala : 17 860 45 00
 

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sędzia NSA Stanisław Śliwa
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
Kierownik Sekretariatu
Barbara Kalita
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
fax: 17 852 45 15
Informacja o sprawach w toku
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
fax: 17 852 45 15
Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dotyczące działalności sądu
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
fax: 17 852 45 15


Prezes WSA
Sędzia NSA Jacek Surmacz
Sekretariat
tel.: 17 860 45 00
fax: 17 860 45 01
e-mail: sekretariat@rzeszow.wsa.gov.pl

Wiceprezes
Sędzia NSA Jerzy Solarski

 

Dyrektor WSA
Mariusz Drozdowski
tel.: 17 860 45 40


Wydział I
Przewodniczący Wydziału
Prezes WSA sędzia NSA Jacek Surmacz
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kramarz
tel.: 17 860 45 14
właściwość spraw: 602, 611, 622, 630, 637, 653, 655
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 644, 656, 657 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.

Wydział II
Przewodniczący Wydziału

sędzia NSA Jerzy Solarski

Kierownik Sekretariatu
Mariusz Bieszczad
tel.: 17 860 45 24
właściwość spraw: 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 654
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 644, 656, 657 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczych
Kierownik Oddziału
Jolanta Kłoda-Szeliga
tel.: 17 86 04 539

Oddział Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy
Ewa Rak
tel.: 17 860 45 18