Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych:

Dariusz Rosiak 

tel: (22) 551 61 92

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych - wykonuje funkcje Inspektora Ochrony Danych podczas jego nieobecności:

Jarosław Czarnota 

tel: (22) 551 65 04

Z Inspektorem Ochrony Danych lub osobą go zastępującą można skontaktować się wysyłając korespondencję na adres e-mail: iod@nsa.gov.pl