Statystyki WSA

2021 r.
 • 1. Skargi na akty i czynności WSA - półrocze 2021 936,96 kb xls Pobierz
 • 2. Prawo pomocy, terminowość, inne WSA - półrocze 2021 1618,432 kb xls Pobierz
 • 3. Ruch spraw WSA 2021 1511,424 kb xls Pobierz
 • 4. Sprawy niezałatwione WSA 2021 240,128 kb xls Pobierz
2020
 • 1. Skargi na akty i czynności - 2020 symbolowo 3644,416 kb xls Pobierz
 • 2. Skargi na akty i czynności organów naczelnych - 2020 620,544 kb xls Pobierz
 • 3. Skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych - 2020 306,176 kb xls Pobierz
 • 4. Skargi na akty i czynności administracji rządowej w terenie - 2020 1633,792 kb xls Pobierz
 • 5. Skargi na akty i czynności Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej - 2020 3942,912 kb xls Pobierz
 • 6. Skargi na akty i czynności innych organów - 2020 1633,28 kb xls Pobierz
 • 7. Skargi na bezczynność i przewlekłość - 2020 3482,624 kb xls Pobierz
 • 8. Prawo pomocy, terminowość, inne - 2020 1528,32 kb xls Pobierz
 • 9. Skargi na akty i czynności WSA - półrocze 2020 949,248 kb xls Pobierz
 • 10. Prawo pomocy, terminowość, inne WSA - półrocze 2020 1595,392 kb xls Pobierz
 • 11. Ruch spraw WSA 2020 1468,416 kb xls Pobierz
 • 12. Sprawy niezałatwione WSA 2020 219,136 kb xls Pobierz
2019
 • 1. Skargi na akty i czynności - 2019 symbolowo 3813,888 kb xls Pobierz
 • 2. Skargi na akty i czynności organów naczelnych - 2019 395,264 kb xls Pobierz
 • 3. Skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych - 2019 294,912 kb xls Pobierz
 • 4. Skargi na akty i czynności administracji rządowej w terenie - 2019 1623,552 kb xls Pobierz
 • 5. Skargi na akty i czynności Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej - 2019 3940,352 kb xls Pobierz
 • 6. Skargi na akty i czynności innych organów - 2019 1623,552 kb xls Pobierz
 • 7. Skargi na bezczynność i przewlekłość - 2019 3293,184 kb xls Pobierz
 • 8. Prawo pomocy, terminowość, inne - 2019 1526,784 kb xls Pobierz
 • 9. Skargi na akty i czynności WSA - półrocze 2019 965,12 kb xls Pobierz
 • 10. Prawo pomocy, terminowość, inne WSA - półrocze 2019 1522,176 kb xls Pobierz
 • 11. Ruch spraw WSA 2019 1198,08 kb xls Pobierz
 • 12. Sprawy niezałatwione WSA 2019 237,568 kb xls Pobierz
2018
 • 1. Skargi na akty i czynności - 2018 symbolowo 3425,792 kb xls Pobierz
 • 2. Skargi na akty i czynności organów naczelnych - 2018 396,288 kb xls Pobierz
 • 3. Skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych - 2018 295,424 kb xls Pobierz
 • 4. Skargi na akty i czynności administracji rządowej w terenie - 2018 1623,552 kb xls Pobierz
 • 5. Skargi na akty i czynności Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej - 2018 3940,864 kb xls Pobierz
 • 6. Skargi na akty i czynności innych organów - 2018 1624,064 kb xls Pobierz
 • 7. Skargi na bezczynność i przewlekłość - 2018 3267,584 kb xls Pobierz
 • 8. Prawo pomocy, terminowość, inne - 2018 1449,472 kb xls Pobierz
 • 9. Skargi na akty i czynności WSA - półrocze 2018 933,888 kb xls Pobierz
 • 10. Prawo pomocy, terminowość, inne WSA - półrocze 2018 1459,712 kb xls Pobierz
 • 11.Ruch spraw WSA 2018 1184,256 kb xls Pobierz
 • 12. Sprawy niezałatwione WSA 2018 202,24 kb xls Pobierz
2017
 • 1. Skargi na akty i czynności - 2017 symbolowo 3034,624 kb xls Pobierz
 • 2. Skargi na akty i czynności organów naczelnych - 2017 394,752 kb xls Pobierz
 • 3. Skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych - 2017 293,376 kb xls Pobierz
 • 4. Skargi na akty i czynności administracji rządowej w terenie - 2017 1621,504 kb xls Pobierz
 • 5. Skargi na akty i czynności Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej - 2017 3939,84 kb xls Pobierz
 • 6. Skargi na akty i czynności innych organów - 2017 1622,016 kb xls Pobierz
 • 7. Skargi na bezczynność i przewlekłość - 2017 2886,144 kb xls Pobierz
 • 8.Prawo pomocy, terminowość, inne - 2017 1408 kb xls Pobierz
 • 9. Skargi na akty i czynności WSA - półrocze 2017 909,824 kb xls Pobierz
 • 10. Prawo pomocy, terminowość, inne WSA - półrocze 2017 1335,808 kb xls Pobierz
 • 11. Ruch spraw WSA 2017 1056,768 kb xls Pobierz
 • 12. Sprawy niezałatwione WSA 2017 166,4 kb xls Pobierz
2016 r.
 • 1. Skargi na akty i czynności - 2016 symbolowo 2871,296 kb xls Pobierz
 • 2. Skargi na akty i czynności organów naczelnych - 2016 395,264 kb xls Pobierz
 • 3. Skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych - 2016 295,936 kb xls Pobierz
 • 4. Skargi na akty i czynności administracji rządowej w terenie - 2016 1622,528 kb xls Pobierz
 • 5. Skargi na akty i czynności Dyrektorów IS oraz Dyrektorów UKS - 2016 4026,368 kb xls Pobierz
 • 6. Skargi na akty i czynności Izb Celnych - 2016 254,464 kb xls Pobierz
 • 7. Skargi na akty i czynności innych organów - 2016 1623,04 kb xls Pobierz
 • 8. Skargi na bezczynność i przewlekłość organów - 2016 2825,216 kb xls Pobierz
 • 9. Prawo pomocy, terminowość, inne - 2016 1336,832 kb xls Pobierz
 • 10. Skargi na akty i czynności WSA - półrocze 2016 907,264 kb xls Pobierz
 • 11. Prawo pomocy, terminowość, inne WSA - półrocze 2016 1240,576 kb xls Pobierz
 • 12. Ruch spraw WSA 2016 936,96 kb xls Pobierz
 • 13.Sprawy niezałatwione WSA 2016 175,104 kb xls Pobierz
2015
 • 1. Skargi na akty i czynności - 2015 symbolowo 3239,936 kb xls Pobierz
 • 2. Skargi na akty i czynności organów naczelnych - 2015 601,088 kb xls Pobierz
 • 3. Skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych - 2015 305,152 kb xls Pobierz
 • 4. Skargi na akty i czynności administracji rządowej w terenie - 2015 1633,792 kb xls Pobierz
 • 5. Skargi na akty i czynności Dyrektorów IS oraz Dyrektorów UKS 4031,488 kb xls Pobierz
 • 6. Skargi na akty i czynności Izb Celnych - 2015 258,56 kb xls Pobierz
 • 7.Skargi na akty i czynności innych organów - 2015 1633,28 kb xls Pobierz
 • 8. Skargi na bezczynność i przewlekłość organów - 2015 3148,288 kb xls Pobierz
 • 9. Prawo pomocy, terminowość, inne - 2015 1167,36 kb xls Pobierz
 • 10. Skargi na akty i czynności WSA - półrocze 2015 519,68 kb XLS Pobierz
 • 11. Prawo pomocy, terminowość, inne WSA- półrocze 2015 860,16 kb XLS Pobierz
 • 12. Ruch spraw WSA 2015 864,768 kb xls Pobierz
 • 13. Sprawy niezałatwione WSA 2015 186,368 kb xls Pobierz
2014
 • 1. Skargi na akty i czynności - 2014 symbolowo 3079,168 kb xls Pobierz
 • 2. Skargi na akty i czynności organów naczelnych - 2014 381,952 kb xls Pobierz
 • 3. Skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych - 2014 291,328 kb xls Pobierz
 • 4. Skargi na akty i czynności administracji rządowej w terenie - 2014 1622,016 kb xls Pobierz
 • 5. Skargi na akty i czynności Dyrektorów IS oraz Dyrektorów UKS - 2014 4026,88 kb xls Pobierz
 • 6. Skargi na akty i czynności Izb Celnych - 2014 254,976 kb xls Pobierz
 • 7. Skargi na akty i czynności innych organów - 2014 1622,016 kb xls Pobierz
 • 8. Skargi na bezczynność i przewlekłość organów - 2014 2935,808 kb xls Pobierz
 • 9. Prawo pomocy, terminowość, inne - 2014 853,504 kb xls Pobierz
 • 10. Skargi na akty i czynności - półrocze 2014 520,704 kb XLS Pobierz
 • 11. Prawo pomocy, terminowość, inne - półrocze 2014 797,184 kb XLS Pobierz
 • 12. Ruch spraw WSA 2014 1089,536 kb xls Pobierz
 • 13. Sprawy niezałatwione WSA 2014 257,024 kb xls Pobierz
2013
 • część 1 3042,816 kb xls Pobierz
 • część 2 382,464 kb xls Pobierz
 • część 3 290,816 kb xls Pobierz
 • część 4 1621,504 kb xls Pobierz
 • część 5 4026,368 kb xls Pobierz
 • część 6 254,464 kb xls Pobierz
 • część 7 1621,504 kb xls Pobierz
 • część 8 2891,776 kb xls Pobierz
 • część 9 844,288 kb xls Pobierz
 • półrocze część 1 519,168 kb XLS Pobierz
 • półrocze część 2 786,432 kb XLS Pobierz
 • ruch spraw 841,216 kb xls Pobierz
 • sprawy stare 182,784 kb xls Pobierz
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004