Postanowienia sygnalizacyjne

Stosownie do art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach.

Instytucja sygnalizacji jest dodatkowym instrumentem umożliwiającym sądom administracyjnym, wskazywanie na naruszenia przepisów prawa w postępowaniu administracyjnym przez organy administracji publicznej. Organ, który otrzymał postanowienie sygnalizacyjne ma obowiązek je rozpatrzyć i poinformować sąd o swoim stanowisku, a za niezastosowanie się do tych obowiązków, sąd może wymierzyć organowi grzywnę.

2022 r.

1. postanowienie WSA w Warszawie z 15 lipca 2022 r., I SA/Wa 2198/21
2. postanowienie WSA w Bydgoszczy z 8 września 2022 r., II SA/Bd 256/22
3. postanowienie WSA w Białymstoku z 12 października 2022 r., II SO/Bk 13/22
4. postanowienie WSA w Warszawie z 7 października 2022 r., III SA/Wa 938/22

2021 r.

 1. postanowienie WSA w Białymstoku z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 881/20  
 2. postanowienie WSA w Białymstoku z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 882/20
 3. postanowienie WSA w Białymstoku z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 890/20
 4. postanowienie WSA w Białymstoku z 13 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 883/20
 5. postanowienie WSA w Białymstoku z 20 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 913/20
 6. postanowienie WSA w Opolu z 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Op 12/21
 7. postanowienie WSA w Białymstoku z 21 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 99/21
 8. postanowienie WSA w Warszawie z 21 kwietnia 2021 r., sygn. akt VII SA/Wa 2356/20
 9. postanowienie WSA w Łodzi z 30 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SAB/Łd 14/21
 10. postanowienie WSA w Łodzi z 30 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SAB/Łd 15/21
 11. postanowienie WSA w Bydgoszczy z 15 czerwca 2021 r., sygn. akt II SA/Bd 1159/20
 

2020 r. 

 1. postanowienie WSA we Wrocławiu z 15 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 656/19
 2. postanowienie WSA w Białymstoku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 212/19
 3. postanowienie WSA w Białymstoku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 49/20
 4. postanowienie WSA w Białymstoku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 50/20
 5. postanowienie WSA w Białymstoku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 51/20
 6. postanowienie WSA w Białymstoku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 52/20
 7. postanowienie WSA w Białymstoku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 53/20
 8. postanowienie WSA w Białymstoku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 54/20
 9. postanowienie WSA w Warszawie z 6 lutego 2020 r., sygn. akt VIII SA/Wa 828/19
 10. postanowienie WSA w Białymstoku z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 529/20
 11. postanowienie WSA w Białymstoku z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 530/20
 12. postanowienie WSA w Białymstoku z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 531/20
 13. postanowienie WSA w Białymstoku z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 532/20
 14. postanowienie WSA w Białymstoku z 3 września 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 142/20

2019 r.

 1. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r., VII SA/Wa 2151/18 
 2. Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2019 r., I SA/Bk 105/19
 3. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r. VIII SA/Wa 2863/18
 4. Postaowienie WSA we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r., II SA/Wr 837/18
 5. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia  29 maja 2019r. VII SA/Wa 2863/18
 6. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 11 czerwca  2019 r., VIII SA/Wa 243/19 
 7. Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 r. II SA/Po 617/19 

2018 r. 

 1. Postanowienie WSA w Poznaniu z 5 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Po 839/17 
 2. Postanowienie WSA w Warszawie z 23 lutego 2018 r., sygn. akt  VIII SA/Wa 712/17 
 3. Postanowienie WSA w Białymstoku z 28 lutego 2018 r., sygn. akt  I SA/Bk 53/18 
 4. Wyrok WSA w Warszawie z 18 października 2018 r., sygn. akt  VIII SA/Wa 468/18 
 5. Postanowienie NSA z 22 październia 2018 r., II FSK 2983/17 (odpowiedź Prezesa Rady Ministrów - pobierz)

2017 r.

 1. Postanowienie WSA w Białymstoku z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 864/16 
 2. Postanowienie WSA w Krakowie z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt  III SA/Kr 451/17 
 3. Postanowienie WSA we Wrocławiu z 15 września 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 394/17 

2016 r.

 1. Postanowienie WSA w Opolu z 16 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Op 342/16 
 2. Postanowienie WSA w Poznaniu z 28 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Po 832/16 
 3. Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Bd 1070/16 

2015 r.

 1. Postanowienie WSA w Warszawie z 19 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2001/14 
 2. Postanowienie WSA w Warszawie z 22 października 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 960/15 
 3. Postanowienie WSA w Poznaniu z 10 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 29/15 
 4. Postanowienie WSA w Opolu z 16 czerwca 2015 r.,  sygn. akt I SA/Op 223/15 
 5. Postanowienie WSA w Opolu z 20 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Op 274/15 
 6. Postanowienie WSA w Opolu z 20 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Op 273/15