Komunikaty

Uchwała siedmiu sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego wniosku o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. (sygn. akt III OPS 1/23)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. zagadnienia prawnego,
więcej >

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu położonego w Warszawie (sygn. akt I OPS 1/23)

W dniu 10 kwietnia 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał zagadnienie prawne, przedstawione we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.
więcej >

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego - sygn. akt I OPS 3/22

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2024 r. zagadnienia prawnego
więcej >

Posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

W dniu 11 stycznia 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna następujące zagadnienia prawne
więcej >

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca niedopuszczalności wstrzymania wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji - sygn. akt II GPS 2/22

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2023 r. zagadnienia prawnego
więcej >

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca wykreślenia podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług (sygn. akt I FPS 3/23)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego, przedstawionego w postanowieniu NSA z dnia 2 czerwca 2023 r., sygn. akt I FSK 78/20, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Postanowienie NSA w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej kopalni Turów (sygn. akt III OZ 331/23)

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu zażaleń Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie oraz Prokuratora Prokuratury Krajowej, postanowieniem z dnia 18 lipca 2023 r. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA dotycząca obowiązku wskazania numeru PESEL w pierwszym piśmie procesowym składanym w sprawie sądowoadministracyjnej (sygn. akt II GPS 3/22)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA, w dniu 3 lipca 2023 r., podjął następującą uchwałę
więcej >

NSA odmówił podjęcia uchwały z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (sygn. akt II GPS 1/23)

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 3 lipca 2023 r., sygn. akt II GPS 1/23, odmówił podjęcia uchwały
więcej >

Wyrok w składzie 7 sędziów NSA dotyczący unijnego dofinansowania realizacji projektów montażu kolektorów słonecznych na gruncie VAT

W dniu 5 czerwca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny, po przejęciu sprawy oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1454/18, do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 118/18 (link do wyroku) oraz interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2017 r.
więcej >

Uchwały 7 sędziów NSA z dnia 29 maja 2023 r. w sprawach VAT

W dniu 29 maja 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w postanowieniu NSA z dnia 8 lutego 2023 r., sygn. akt I FSK 1192/22 podjął następującą uchwałę
więcej >

15 maja 2023 r. – posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego dofinansowania unijnego realizacji projektów montażu kolektorów słonecznych na gruncie VAT

W dniu 15 maja 2023 r. o godzinie 14.00 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna następujące zagadnienia prawne przedstawione przez NSA w postanowieniu z dnia 26 lipca 2020 r., sygn. akt 1454/18 (link do postanowienia)
więcej >

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli stanowiących część infrastruktury kolejowej

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2023 r. (sygn. akt III FSK 3/22) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym o następującej treści
więcej >

Stanowisko NSA w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Naczelnym Sądem Administracyjnym

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zainicjowanej wnioskiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
więcej >
strona 1 2 3 4 >