Prawomocne wyroki sądu dyscyplinarnego NSA

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2492) w związku  z  art.10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1904) w związku z art. 109a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.) Naczelny Sąd Administracyjny publikuje sentencje prawomocnych wyroków skazujących w sprawach dyscyplinarnych.
 
wyroki Sądu Dyscyplinarnego NSA pierwszej i drugiej instancji w sprawie o sygn. akt I D 1/21 (plik do pobrania)
wyrok Sądu Dyscyplinarnego NSA drugiej instancji w sprawie o sygn. akt D 1/23 (plik do pobrania)
wyrok Sądu Dyscyplinarnego NSA pierwszej instancji w sprawie o sygn. akt D 3/23 (plik do pobrania)