Baza orzeczeń

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych powstała w celu stworzenia podmiotom zainteresowanym warunków do jak najpełniejszego dostępu do treści rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W bazie znajdują się orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wydane od stycznia 2004 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.

Baza ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

Praktyki nadmiernego korzystania z zasobów Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych, z uwagi na potrzebę zapewnienia równego dostępu dla wszystkich użytkowników oraz na ograniczone możliwości techniczne bazy, będą blokowane.

W przypadku braku w bazie interesującego Państwa orzeczenia prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Sądowej NSA e-mail: informacje@nsa.gov.pl, tel. 22 551 60 00.

Przerwa techniczna: Informujemy, że codziennie około godziny 21 przewidziana jest kilkunastominutowa przerwa techniczna, w trakcie której dostęp do Bazy Orzeczeń może być ograniczony lub wyłączony.


Link do strony Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych