Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online, rozprawy zdalne

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (skrytka NSA na ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online. W portalu PASSA nie udostępnia się akt administracyjnych przekazywanych do sądu przez organy administracji publicznej wraz ze skargą. 

- Instrukcja dla stron postępowania (w jaki sposób złożyć pismo elektroniczne, w jaki sposób uzyskać dostęp do akt sądowych online)

- Instrukcja dla stron postępowania - rozprawy zdalne - pobierz 

- Informatyzacja sądownictwa administracyjnego – informacje ogólne

- Elektroniczna skrzynka podawcza

- Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA)

- Wniosek strony/uczestnika/przedstawiciela o udostępnienie akt - pobierz

- Wniosek pełnomocnika o udostępnienie akt - pobierz